Gå til indhold
Sø- og Handelsretten afviser sag om brud på markedsføringsloven

Pressemeddelelse -

Sø- og Handelsretten afviser sag om brud på markedsføringsloven

Sø- og Handelsretten har i dag afsagt dom i den sag, Scandlines havde anlagt mod Femern A/S for brud på markedsføringsloven. Retten giver Scandlines medhold i, at Femern A/S har udarbejdet og distribueret oplysningsmateriale, der er direkte forkert og ifølge dommen ’notorisk bygger på helt fejlagtige oplysninger’. Dommen slår imidlertid også fast, at markedsføringsloven ikke finder anvendelse, da ’ibrugtagningen af forbindelsen ligger i så fjern og usikker fremtid’.

”Vi er tilfredse med, at retten er enig i, at Femern A/S’ materiale er misvisende, men vi må også tage til efterretning, at markedsføringslovens bestemmelser ikke finder anvendelse på et projekt, der har så lange udsigter og er omfattet af så stor usikkerhed som etableringen af Femern-tunnelen. Vi er naturligvis stærkt utilfredse med, at et statsejet selskab uhindret kan fremsætte nedsættende og misvisende påstande om vores virksomhed som et led i en skatteyderfinansieret ’informationspligt’,” siger Søren Poulsgaard Jensen, CEO i Scandlines.

Gennem flere år har Femern A/S udarbejdet oplysningsmateriale med fejlagtig information om Scandlines’ færgedrift, mens det statsligt ejede selskab samtidig har anvendt betydelige økonomiske ressourcer på at promovere en eventuelt kommende Femern-tunnel. Det drejer sig om alt fra hoppeborge til vingummibamser, balloner og tegnefilm samt et børnehæfte med et brætspil, hvor spillerne bliver ”straffet”, hvis de er så uheldige at benytte Scandlines’ færger, selvom rederiets drift beviseligt er mere stabil end de faste forbindelser på Storebælt og Øresund.

”Vi er dybt forundrede over, at det ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende beskyttelse mod vildledende oplysninger fra Femern A/S i Sø- og Handelsretten. Det er naturligvis fint at rose egne fortræffeligheder, men vi undrer os såre over, at Femern A/S får fripas til at tale negativt om konkurrenter eller deres forretning i årevis. Tilsidesættelsen af de sædvanlige bestemmelser i markedsføringsloven ændrer spillepladen for debatten om Femern-projektet og tvinger os til at ændre kurs,” siger Søren Poulsgaard Jensen.

Scandlines har en klar interesse i, at materiale om Scandlines er baseret på korrekte oplysninger og ikke på et fejlagtigt grundlag stiller Scandlines’ virksomhed i et dårligt lys. Scandlines tog derfor det drastiske men nødvendige skridt at anmode om rettens ord for, at det ikke er acceptabelt at bruge offentlige midler på at latterliggøre og nedværdige private aktører.

I lyset af dagens afgørelse lancerer Scandlines i dag en alternativ oplysningskampagne om Femern-projektet. Følg med på ”Mens vi venter”.

Related links

Emner

Kategorier


Om Scandlines

Scandlines står som symbolet på et historisk og tæt samarbejde mellem Danmark og Tyskland siden 1872. Under navnet Scandlines markedsføres i dag to færgeruter med høj kapacitet og frekvens samt en grøn vision for fremtiden. 

Kerneforretningen består i at levere en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Hovedfokus i alle Scandlines’ aktiviteter er at skabe værdi for kunderne om bord på færgerne såvel som i Scandlines’ butikker.

Med over 42.000 afgange på 8 færger transporterede Scandlines i 2017 i alt 7,6 millioner passagerer, 1,8 millioner personbiler og over 650.000 fragtenheder og 38.000 busser på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock.

Kontakt

Anette Ustrup Svendsen

Anette Ustrup Svendsen

Pressekontakt Head of Corporate Communications +45 26 777 000 (kan ikke modtage sms)