Gå til indhold
Scandlines skabte solide resultater i 2019 trods fald i trafikvolumen

Pressemeddelelse -

Scandlines skabte solide resultater i 2019 trods fald i trafikvolumen

Scandlines skabte stabile og solide økonomiske resultater i 2019 trods udfordrende markedsforhold, der påvirkede trafikvolumen. Driftseffektiviteten var høj, og koncernens to færgeruter gennemførte flere end 41.500 afgange og transporterede 7,2 millioner passagerer mellem Danmark og Tyskland, ligesom Scandlines fortsatte med at styrke konkurrenceevnen gennem investering i grønne tiltag og yderligere konsolidering af koncernens finansiering.

Scandlines fastholdt en stabil omsætning på EUR 475 mio. (2018: EUR 477 mio.) i 2019 som følge af afdæmpet økonomisk udvikling i Sverige og Tyskland, der medførte et moderat fald i trafiktallene og relativt stabil BorderShop-aktivitet. Omsætningen fra de to færgeruter udgjorde uændret EUR 352 mio. trods moderat lavere trafiktal på tværs af segmenter i kølvandet på flere års vækst i fragtforretningen i særdeleshed. BorderShop-omsætningen var marginalt lavere og udgjorde EUR 124 mio. (2018: EUR 125 mio.), da fritidstrafikken var moderat lavere, og færre svenskere besøgte koncernens BorderShops som følge af den svage svenske valuta.

Koncernens lønsomhed var stabil i 2019, hvor Scandlines skabte et driftsresultat før afskrivninger og særlige poster (recurring EBITDA) på EUR 188 mio. (2018: EUR 191 mio.) svarende til en uændret overskudsgrad (recurring EBITDA-margin) på 40 procent. Det solide lønsomhedsniveau blev primært opnået gennem omkostningsstyringstiltag, der opvejede effekten af den lavere trafikvolumen. Scandlines ser fortsat potentiale for forbedring i de kommende år, hvor indsatsen for at optimere og udvikle forretningen fortsætter.

”Vi fortsatte med at styrke og udvikle vores forretning, så vi kunne skabe stabil indtjening i 2019 og understrege Scandlines’ bæredygtige fremtidsudsigter som en særdeles konkurrencedygtig, pålidelig og stadig grønnere del af europæisk infrastruktur. Vi har i mange år betragtet grønne investeringer og tiltag som en integreret del af vores strategi og en klar forudsætning for at sikre langsigtet konkurrencekraft i vores marked. Indsættelsen af vores grønne hybridfærger på Gedser-Rostock-ruten og deres succes har understreget denne pointe, og vi fortsatte ad den kurs i 2019 ved at installere nye thrustere på M/V Schleswig-Holstein på Rødby-Puttgarden-ruten og forberede installation af et specialfremstillet 30 meter højt rotorsejl på M/V Copenhagen,” siger CEO Søren Poulsgaard Jensen.

Scandlines’ forretning og omgivelser vil nyde godt af de grønne investeringer, og indsatsen fortsætter i 2020 med henblik på at gøre Rødby-Puttgarden-ruten til en emissionsfri overfart inden for en overskuelig fremtid og sikre en stærk drift og konkurrenceevne.

”Vores forretning var relativt stabil i de første måneder af 2020, men udbruddet af COVID-19 på tværs af Europa og de efterfølgende rejserestriktioner medfører en høj grad af usikkerhed og meget begrænset sigtbarhed for resten af året. Mens den private passagertrafik og BorderShop-aktiviteterne ventes at blive alvorligt påvirket af situationen, har vi opretholdt driften for at betjene vores fragtkunder og sikre kritiske leverancer af dagligvarer, medicin og andre fornødenheder. Vi tager alle nødvendige forholdsregler for at beskytte vores medarbejdere og kunder, mens vi fortsætter med at udfylde vores formål som en vital del af den infrastruktur, der forbinder det europæiske fastland og Skandinavien i en vanskelig periode,” siger CEO Søren Poulsgaard Jensen.

Udbruddet af COVID-19 forventes at få en markant negativ effekt på trafiktallene og årets økonomiske resultater. Scandlines arbejder målrettet med at afbøde effekten af disse negative eksterne forhold gennem omkostningsstyring og effektivitetsforbedringer, men som følge af den høje grad af usikkerhed og den lave sigtbarhed er ledelsen ikke i stand til at udtrykke præcise finansielle forventninger for 2020.

Mio. EUR 2019 2018
Omsætning 475 477
Driftsresultat før afskrivninger og særlige poster (EBITDA, recurring) 188 191
Afskrivninger og amortiseringer -39 -38
Overskud før renter og skat (EBIT) 142 148
Finansielle poster -22 -20
Resultat før skat 121 128
Årets resultat 115 125
 
Aktiver i alt 1256 1277
Investeringer (kapitaludgifter) 22 13
Rentebærende gæld 978 768
 
Gennemsnitligt antal medarbejdere 1533 1534

Årsrapporten (engelsk) for Scandferries ApS kan downloades her.

Related links

Emner

Kategorier


Om Scandlines

Scandlines står som symbolet på et historisk og tæt samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Scandlines driver to færgeruter med høj kapacitet og frekvens samt en grøn vision for fremtiden.

Kerneforretningen består i at levere en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Hovedfokus i alle Scandlines’ aktiviteter er at skabe værdi for kunderne om bord på færgerne såvel som i Scandlines’ butikker.

Med over 41.500 afgange fordelt på 8 færger transporterede Scandlines i 2019 i alt 7,2 millioner passagerer, 1,7 millioner personbiler og ca. 700.000 fragtenheder på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock. Scandlines havde 1.533 fuldtidsmedarbejdere (FTE) og en omsætning på EUR 475 mio.

Kontakt

Anette Ustrup Svendsen

Anette Ustrup Svendsen

Pressekontakt Head of Corporate Communications +45 26 777 000 (kan ikke modtage sms)

Relateret materiale