Gå til indhold
Scandlines skabte solide resultater efter stabil drift i 2018

Pressemeddelelse -

Scandlines skabte solide resultater efter stabil drift i 2018

Scandlines fastholdt lønsomheden i 2018 som følge af stabil drift og høj pålidelighed. Virksomhedens to færgeruter gennemførte flere end 43.000 afgange, transporterede 7,4 mio. passagerer mellem Danmark og Tyskland og understregede Scandlines’ position som en uvurderlig del af den europæiske infrastruktur.

Den samlede omsætning faldt 2 procent til EUR 477 mio. i 2018 (2017: EUR 487 mio.) efter en mindre tilbagegang i biltrafikken og antallet af BorderShop-besøg, da det usædvanligt varme vejr i perioden fra maj til september dæmpede skandinavers behov for at rejse sydpå på ferie. Omsætningen fra de to færgeruter var uændret EUR 352 mio. efter en stærk udvikling i fragtsegmentet og fortsat fremgang på Gedser-Rostock-ruten, der opvejede et mindre fald i fritidssegmentet på Rødby-Puttgarden-ruten i årets løb. BorderShop-omsætningen faldt til EUR 125 mio. (2017: EUR 135 mio.) som følge af faldet i fritidstrafikken og en svækkelse af den svenske krone, der reducerede de svenske kunders incitament til at besøge Scandlines’ BorderShops.

Lønsomheden var uændret i 2018, hvor Scandlines skabte et driftsresultat før afskrivninger og særlige poster (recurring EBITDA) på EUR 191 mio. (2017: EUR 194 mio.) svarende til en stabil overskudsgrad (recurring EBITDA-margin) på 40 procent (2017: 40 procent). Mens lønsomheden var tilfredsstillende og først og fremmest blev sikret af den øgede fragttrafik og omkostningsstyring, er Scandlines fortsat langt fra at opnå resultater på niveau med faste forbindelser og andre infrastrukturvirksomheder i regionen.

”Fragttrafikken steg 7 procent til over 700.000 transporterede fragtenheder i 2018. Det skyldes, at kombinationen af vores høje pålidelighed, hyppige afgange og muligheden for at overholde hviletidsbestemmelserne under sejladsen fortsat er særdeles værdifuld for vores erhvervskunder. Samtidig fastholdt vi vores fokus på at skabe langsigtede kundeforhold. Omkring 150.000 nye medlemmer blev del af vores SMILE-loyalitetsprogram, der havde flere end 700.000 medlemmer ved årsskiftet. Endelig investerede vi i en ny webshop og et system til forudbestilling i vores BorderShops samt målrettet træning af alle vores kundevendte medarbejdere, så vi kan sikre den bedst mulige service ved onlinebooking og boarding samt under sejlads og shopping,” siger CEO Søren Poulsgaard Jensen.

Der er gennemført væsentlige investeringer i Scandlines’ forretning de senere år, og virksomheden har bevist evnen til at konkurrere med faste forbindelser i form af færre aflyste afgange og deraf følgende højere pålidelighed. Investeringsniveauet var derfor lavere i 2018, hvor Scandlines understregede sin konkurrenceevne og skabte historisk stærke pengestrømme, mens den nettorentebærende gæld samtidig blev nedbragt.

”Vi vil fortsætte med at sejle og servicere vores kunder, mens vi investerer i grønne tiltag som eksempelvis nye propeller på vores færger på Rødby-Puttgarden-ruten, så vi skaber en stærkere forretning og sikrer en bæredygtig fremtid for Scandlines og vores omgivelser,” siger CEO Søren Poulsgaard Jensen.

Scandlines forventer moderat fremgang i omsætning og lønsomhed (recurring EBITDA-margin) i 2019 med afsæt i fortsat vækst og yderligere forbedring af kapacitetsudnyttelsen på Gedser-Rostock-ruten kombineret med moderat højere volumen og stabil drift på Rødby-Puttgarden-ruten.

EUR mio. 2018 2017
Omsætning 477 487
Driftsresultat før afskrivninger og særlige poster (EBITDA, recurring) 191 194
Afskrivninger og amortiseringer -38 -42
Overskud før renter og skat (EBIT) 148 140
Finansielle poster -20 -49
Resultat før skat 128 91
Årets resultat 124 88

Aktiver i alt 1277 1307
Investeringer (kapitaludgifter) 13 27
Rentebærende gæld 768 821

Gennemsnitligt antal medarbejdere 1534 1524

Årsrapporten (engelsk) for Scandferries ApS kan downloades her.

Related links

Emner

Kategorier


Om Scandlines

Scandlines står som symbolet på et historisk og tæt samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Scandlines driver to færgeruter med høj kapacitet og frekvens samt en grøn vision for fremtiden. 

Kerneforretningen består i at levere en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Hovedfokus i alle Scandlines’ aktiviteter er at skabe værdi for kunderne om bord på færgerne såvel som i Scandlines’ butikker.

Med over 43.000 afgange på 8 færger transporterede Scandlines i 2018 i alt 7,4 millioner passagerer, 1,8 millioner personbiler og over 700.000 fragtenheder og 36.000 busser på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock. Scandlines havde 1.534 fultidsmedarbejdere (FTE) og en omsætning på EUR 477 mio.

Kontakt

Anette Ustrup Svendsen

Anette Ustrup Svendsen

Pressekontakt Head of Corporate Communications +45 26 777 000 (kan ikke modtage sms)