Gå til indhold
Scandlines indbringer EU Kommissionens afgørelse om Femern-finansiering for EU Domstolen

Pressemeddelelse -

Scandlines indbringer EU Kommissionens afgørelse om Femern-finansiering for EU Domstolen

Scandlines anmoder EU Domstolen om at annullere EU Kommissionens svagt funderede og mangelfulde godkendelse af finansieringsmodellen for Femernprojektet.

”Da EU Kommissionen i juli overraskende pressede en godkendelse af Femernprojektets finansieringsmodel igennem, skete det uden at have åbnet en formel procedure og uden at inddrage eller advare dem, som har klaget over modellen - i alt fem private og offentlige virksomheder - herunder Scandlines. Vi har ikke anden mulighed end at bede om, at Domstolen annullerer beslutningen og således få Kommissionen til at behandle sagen på ny og dermed få en ordentlig juridisk behandling og vurdering af sagen,” siger Søren Poulsgaard Jensen, CEO i Scandlines.

Scandlines’ appel til EU Domstolen bygger blandt andet på, at Kommissionen har godkendt mindst 55 års statsstøtte, som er så lang tid, at det effektivt handler om ubegrænset statsstøtte. Den bygger også på, at Kommissionen sammen med den danske stat tilsyneladende selektivt vælger forskellige fakta afhængig af formålet. Det er således påfaldende, at EU Kommissionen på den ene side lægger antagelser om fortsat færgedrift til grund, når der skal tildeles en tilbagebetalingstid på 55 år, og på den anden side anvender prognoser uden færgedrift, når den samfundsmæssige værdi skal opgøres til at være høj nok til, at man kan indhente en godkendelse.

”Processen har været ganske absurd: EU Kommissionen og Konkurrencekommissæren har enten sovet i timen eller valgt at sætte kikkerten for det blinde øje, da man hastede en så vigtig beslutning igennem uden at forholde sig til så afgørende uoverensstemmelser i grundlaget,” siger Søren Poulsgaard.

Endvidere undlod EU Kommissionen behændigt at konkludere på spørgsmålet om statsstøtte. Kombinationen af en godkendelse af 55 års statsstøtte og usikkerheden om, hvordan den kan misbruges til at drive almindelige, private aktører ud af markedet, bekymrer Scandlines, som ønsker en fast og tydelig ramme for statsstøtten, så der effektivt og tydeligt kan dæmmes op for eventuelt misbrug.

”Når forbindelsen først er bygget, og man dernæst finder ud af, at trafikmængden er meget lavere end antaget, og at konkurrenterne ikke bare forsvinder, så kan man med statsstøtte i baghånden vælge at dumpe priserne og klemme de private virksomheder ud af markedet. Det er en fordel, som statsstøtten giver ganske ensidigt, og det er konkurrence for skatteydernes penge,” siger Søren Poulsgaard Jensen. Han understreger behovet for et klart svar og en veldefineret begrænsning af støttens formål og udstrækning. Om ikke andet så en begrænsning, som svarer til den tilbagebetalingstid, som danske politikere bekymrer sig om, og som er langt mindre end 55 år, der af alle opfattes som en tidshorisont, der er ensbetydende med projektets sikre rentedød, hvorefter skatteyderne må betale regningen.

”Vi har rigeligt med juridiske og forretningsmæssige grunde til at bede EU Domstolen om at vurdere sagen upartisk. Vi ønsker blot, at beslutningen annulleres, således at sagen kan gå retur til EU Kommissionen med pålæg om, at den skal have en ordentlig juridisk behandling med formel procedure og et klart svar på statsstøttespørgsmålet, som reelt stiller konkurrerende virksomheder lige,” siger Søren Poulsgaard Jensen.

Related links

Emner

Kategorier


Om Scandlines

Scandlines står som symbolet på et historisk og tæt samarbejde mellem Danmark, Tyskland og Sverige siden 1872. Under navnene Scandlines og Scandlines Helsingør-Helsingborg markedsføres i dag tre korte færgeruter med høj kapacitet og frekvens samt en grøn vision for fremtiden. Kerneforretningen består i at levere en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Hovedfokus i alle Scandlines’ aktiviteter er at skabe værdi for kunderne om bord på færgerne såvel som i Scandlines’ butikker.

Fordelt på over 90.000 afgange på 12 færger transporterede Scandlines i 2014 i alt 14,8 millioner passagerer, 3,2 millioner personbiler, 900.000 fragtenheder og 60.000 busser på ruterne Rødby-Puttgarden, Gedser-Rostock og Helsingør-Helsingborg.

Pressekontakt

Anette Ustrup Svendsen

Anette Ustrup Svendsen

Pressekontakt Head of Corporate Communications +45 26 777 000 (kan ikke modtage sms)

Relateret materiale