Gå til indhold
Scandlines’ hybridfærge Schleswig-Holstein sejler nu mere miljøvenligt

Pressemeddelelse -

Scandlines’ hybridfærge Schleswig-Holstein sejler nu mere miljøvenligt

Som den første af de i alt fire Scandlines‘ hybridfærger på ruten Rødby-Puttgarden er M/F Schleswig-Holstein blevet udstyret med fire nye thrustere. Thrusternes funktion er både at styre og at drive skibet fremad. De nye thrustere støjer mindre og giver færre vibrationer under vandet. Det bidrager til bedre levevilkår for blandt andre marsvinene i Femern Bælt. Desuden reducerer de nye thrustere CO2-udledningen fra færgen.

I september forlod M/F Schleswig-Holstein sine vante omgivelser på Rødby-Puttgarden ruten og satte kursen mod værftet Remontowa i Gdansk i Polen for at få monteret fire nye thrustere.

De mere end 20 år gamle push-thrustere blev udskiftet med pull-thrustere fra Kongsberg Marine. Hver thruster har fire propelblade, vejer 25 ton og har en diameter på 3,2 meter.

På de gamle push-thrustere sidder propellerdrevet bagest, så vandet først skal forbi thrusteren, inden det når til selve propellerdrevet. Nu skifter Scandlines til hightech pull-thrustere, hvor propellen sidder forrest på thrusteren, så der opnås et mere homogent flow gennem vandet.

På den måde reducerer Scandlines undervandsstøj og vibrationer betydeligt. En del havdyr bliver negativt påvirket af den støj, skibsfart forårsager under vandet. Derfor har både miljøorganisationer og Scandlines særligt fokus på netop undervandsstøj. På Rødby-Puttgarden ruten er det først og fremmest marsvin, det drejer sig om.

”Scandlines tænker på miljøet. Ved at udskifte alle 16 thrustere på vores hybridfærger på Rødby-Puttgarden ruten kan vi nedsætte CO2-udledningen med yderligere 10 til 15 procent og dermed formindske aftrykket på miljøet. De nye thrustere er et vigtigt skridt på vores vej mod en grønnere færgeflåde og i vores Zero Emission strategi,” siger Scandlines’ CEO, Søren Poulsgaard Jensen.

Samtidig med monteringen af de nye thrustere blev skibets skrog rundt om hver thruster ændret en smule for yderligere at optimere vandtilstrømningen til thrusterens propellerdrev. Thrusternes styresystem på broen blev desuden udskiftet til det nye MCON system, ligeledes fra Kongsberg Marine.

Under værftsopholdet blev et af skibets generatorer taget ud og erstattet med en større dieselgenerator på 4.950 kilowatt. Det gør det muligt at sejle på én dieselgenerator i stedet for to.

Mens skibet var på værft blev en række vedligeholdelsesarbejder som renovering af besætningens badefaciliteter desuden udført.

I 2020 bliver thrusterne på de tre øvrige hybridfærger på Rødby-Puttgarden ruten udskiftet.

Related links

Emner

Kategorier


Om Scandlines

Scandlines står som symbolet på et historisk og tæt samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Scandlines driver to færgeruter med høj kapacitet og frekvens samt en grøn vision for fremtiden. 

Kerneforretningen består i at levere en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Hovedfokus i alle Scandlines’ aktiviteter er at skabe værdi for kunderne om bord på færgerne såvel som i Scandlines’ butikker.

Med over 43.000 afgange på 8 færger transporterede Scandlines i 2018 i alt 7,4 millioner passagerer, 1,8 millioner personbiler og over 700.000 fragtenheder og 36.000 busser på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock.

Kontakt

Anette Ustrup Svendsen

Anette Ustrup Svendsen

Pressekontakt Head of Corporate Communications +45 26 777 000 (kan ikke modtage sms)

Relateret materiale