Gå til indhold
Scandlines hilser præciserende Femern-godkendelse velkommen

Pressemeddelelse -

Scandlines hilser præciserende Femern-godkendelse velkommen

Statsstøtten til Femern-projektet begrænses økonomisk, og støtteperioden skæres ned fra 55 til 16 år.

Europa-Kommissionen har efter fornyet undersøgelse af den finansiering, som Danmark yder Femern A/S til støtte for den faste forbindelse, konkluderet, at der er tale om statsstøtte, som blandt andet Scandlines har fastholdt gennem hele forløbet.

Den fornyede undersøgelse var nødvendig, da EU-Domstolen i 2018 annullerede Europa-Kommissionens oprindelige tilkendegivelse fra 2015 og dermed fjernede det økonomiske grundlag for Femern-projektet.

Dermed har Scandlines fået medhold i, at der – i modsætning til den danske stats oprindelige påstand – for det første er tale om statsstøtte til Femern-projektet, og ikke mindst i, at støtten skal begrænses i både omfang og i tid, hvilket der ikke tidligere var lagt op til.

Således slår Europa-Kommissionen i sin godkendelse fast, at brugen af statsgarantier og statslån begrænses, så de højst dækker 9,3 mia. EUR af gælden og højst i de første 16 år af driften.

”Vi glæder os til at læse godkendelsen i sin helhed, men vi kan konstatere, at vi har fået medhold på de væsentligste klagepunkter. Vi har ikke blot fået opbakning for mange af vores klagepunkter, men med dagens meddelelse har vi fået Europa-Kommissionens ord for, at der er tale om statsstøtte. Vi har også fået Europa-Kommissionens bekræftelse af, at støtten er begrænset beløbsmæssigt, samt at den ikke længere kan løbe i 55 år, men højst i de første 16 år efter åbningen af en Femern-forbindelse. Det har vi ønsket og forventet i hele forløbet, og det giver os et helt andet grundlag at operere og at konkurrere på, hvilket vi selvsagt er tilfredse med,” siger Søren Poulsgaard Jensen, CEO i Scandlines.

Scandlines afventer offentliggørelsen af Europa-Kommissionens beslutning i sin helhed, før der kan tages stilling til, om der er punkter i beslutningen, der skal ankes.

Related links

Emner

Kategorier


Om Scandlines

Scandlines står som symbolet på et historisk og tæt samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Scandlines driver to færgeruter med høj kapacitet og frekvens samt en grøn vision for fremtiden. 

Kerneforretningen består i at levere en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Hovedfokus i alle Scandlines’ aktiviteter er at skabe værdi for kunderne om bord på færgerne såvel som i Scandlines’ butikker.

Med over 43.000 afgange på 8 færger transporterede Scandlines i 2018 i alt 7,4 millioner passagerer, 1,8 millioner personbiler og over 700.000 fragtenheder og 36.000 busser på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock.

Kontakt

Anette Ustrup Svendsen

Anette Ustrup Svendsen

Pressekontakt Head of Corporate Communications +45 26 777 000 (kan ikke modtage sms)

Relateret materiale