Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Scandlines fremlægger rekordresultat

Scandlines’ bestyrelse har godkendt årsregnskabet for 2012. Det dansk-tyske rederi præsterede et driftsresultat på 193 MEUR. Ved at fokusere på kerneforretningen, kunderne og omkostninger har rederiet været i stand til at forbedre resultatet med 6 procent i forhold til 2011.

Den positive udvikling skyldes flere faktorer: Vækst i trafikken på Danmark-Tyskland-ruterne, en stærk præstation i catering og retail kombineret med operationelle forbedringer på tværs af koncernen.

Per 10. oktober 2012 frasolgte Scandlines de baltiske fragtruter og afsluttede dermed en længere proces mod et nyt Scandlines med fokus på korte færgeruter med høj frekvens og kapacitet mellem Danmark-Sverige og Danmark-Tyskland.

Årsomsætningen i Scandlines steg med 2,4 procent i 2012 i forhold til året før, justeret for de baltiske fragtruter. Driftsresultatet (recurring EBITDA) steg til 193 MEUR, svarende til en stigning på 6 procent i forhold til 2011. Driftsmargin udgjorde 31,7 procent, en forbedring på 2 procentpoints sammenlignet med året før, som følge af en væsentlig reduktion af omkostningsniveauet. Salget af de baltiske fragtruter og reduktionen af gælden med 141 MEUR reducerede renteudgifterne betydeligt, hvilket medvirkede til at forbedre nettoresultatet med 66 MEUR til 76 MEUR for året. Bestyrelsen betegner det økonomiske resultat som tilfredsstillende.

I 2013 og 2014 forventer Scandlines en samlet vækst på 3-5 procent i både omsætning og nettoresultat. Baggrunden herfor er forventningen om fortsat vækst i den dansk-tyske trafikmængde kombineret med forbedrede resultater fra catering og retail samt effekten af fortsatte operationelle forbedringer. Moderniseringen af den eksisterende flåde fortsætter således i 2013 og 2014 med fokus på brændstofreduktion samtidig med, at kundeoplevelsen er i højsædet.

I 2013 fokuserer Scandlines kraftigere på det svenske marked for at skabe større opmærksomhed om produkttilbuddene blandt de svenske kunder. Samtidig styrkes indsatsen inden for destinationsmarkedsføring.

Scandlines ønsker fortsat at styrke den centraleuropæiske trafikkorridor og planlægger derfor at investere i to nye færger til Gedser-Rostock-ruten. Færgerne skal sikre høj kapacitet, være miljøvenlige og give kunderne en unik oplevelse om bord. Design- og kravspecifikationen er netop sendt til et mindre antal værfter, og Scandlines forventer i slutningen af maj 2013 at underskrive en kontrakt om levering af to dobbeltender-færger til højsæsonen 2015.

Related links

Emner

Kategorier


Om Scandlines
Scandlines blev grundlagt i 1998 og er et af Europas største færgerederier. På tre korte færgeruter med høj frekvens og kapacitet mellem Danmark, Sverige og Tyskland leverer vi en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Hovedfokus i alle Scandlines’ aktiviteter er at skabe værdi for vores kunder om bord på færgerne såvel som i vores BorderShops.

I 2012 transporterede vi 11,7 millioner passagerer, 2,7 millioner personbiler og 0,8 millioner fragtenheder på vores ruter Rødby-Puttgarden, Gedser-Rostock og Helsingør-Helsingborg.

Pressekontakt

Anette Ustrup Svendsen

Anette Ustrup Svendsen

Pressekontakt Head of Corporate Communications +45 26 777 000 (kan ikke modtage sms)