Gå til indhold
Scandlines forbedrede lønsomhed og konkurrenceevne i 2014

Pressemeddelelse -

Scandlines forbedrede lønsomhed og konkurrenceevne i 2014

Scandlines opnåede gode økonomiske resultater for 2014, hvor virksomheden styrkede sin konkurrenceevne gennem betydelige investeringer i nye færger og opnåelsen af en række vigtige strategiske mål inden for kundeservice og miljøinitiativer. Scandlines forventer fortsat vækst i omsætning og indtjening i 2015.

Scandlines oplevede moderat vækst i omsætningen på 1 procent til 509 millioner EUR i 2014 (2013: 505 millioner EUR) som følge af fremgang i korridoren mellem Danmark og Tyskland samt en positiv udvikling i catering og retail. Færgedriften oplevede øget aktivitet med en væsentlig stigning på 5,5 procent i antallet af fragtenheder til 0,7 millioner, en stigning på 0,4 procent i antallet af passagerer til 11,1 millioner og en mindre nedgang på 0,5 procent i antallet af biler til 2,5 millioner.

Driftsresultatet før afskrivninger og særlige poster steg med 4 procent til 179 millioner EUR (2013:172 millioner EUR), svarende til en overskudsgrad på 35 procent (2013: 34 procent). Fremgangen skyldes primært vækst i fragtvolumen, driftsforbedringer og effektiviseringstiltag. Årets resultat steg med 25 procent til 74 millioner EUR (2013: 59 millioner EUR).

"Vi er meget tilfredse med udviklingen i 2014, hvor det lykkedes os at øge vores omsætning og indtjening, mens vi samtidig forbedrede driften og styrkede vores konkurrenceevne. Vores færgedrift i den vigtige dansk-tyske korridor viste gode resultater, og vi transporterede den største mængde fragtenheder nogensinde," siger CEO Søren Poulsgaard Jensen.

Scandlines intensiverede i 2014 indsatsen for at fremtidssikre virksomheden med investeringer på i alt 122 millioner EUR (2013: 28 millioner EUR). Den betydelige stigning kan primært henføres til, at Scandlines underskrev en aftale med det danske skibsværft FAYARD med henblik på færdiggørelsen af to nye skibe. De to hybridfærger forventes at sættes i drift på ruten Gedser-Rostock i anden halvdel af 2015, hvor de vil styrke rutens position som en effektiv, pålidelig og konkurrencedygtig korridor gennem Centraleuropa.

Scandlines har en langsigtet ambition om at tilbyde emissionsfri færgedrift. Derfor blev der også foretaget betydelige investeringer i miljøteknologi i løbet af året for at overholde de nye svovlkrav, der trådte i kraft den 1. januar 2015. Alle fire skibe på Rødby-Puttgarden-ruten har fået monteret batterier – hvilket gør ruten til verdens største maritime hybridløsning – samt såkaldte closed loop-scrubbere, der renser motorens udledningsgasser for adskillige forurenende stoffer.

Det nye kundeloyalitetsprogram, SMILE, blev lanceret i juni, og siden da har 90.000 kunder tilmeldt sig. Programmet vil styrke Scandlines' tilbud til kunderne yderligere i 2015 og vil bidrage til produktudvikling baseret på kundernes behov.

"Vi har opbygget en særdeles konkurrencedygtig og stabil forretning, og vi er fast besluttet på at udvikle vores position som et højfrekvent og kundeorienteret færgerederi med et stærkt fokus på cateringtilbud om bord samt shopping i vores BorderShops. Vi er overbeviste om, at vores strategi vil styrke Scandlines yderligere i 2015 og fremover," siger CEO Søren Poulsgaard Jensen.

Udsigterne for 2015 er positive, og Scandlines forventer en vækst på 3-5 procent i den samlede omsætning og nettoindtjening baseret på fortsat fremgang i korridoren Danmark-Tyskland og en stærk udvikling inden for catering og retail kombineret med driftsforbedringer.

Nøgletal:

Pro forma
I millioner EUR 2014       2013
Omsætning 509 505
Driftsresultat før afskrivninger og særlige poster (EBITDA, recurring)     179 172
Afskrivninger og amortiseringer -31 -32
Overskud før renter og skat (EBIT) 129 110
Finansielle poster -51 -45
Resultat før skat 78 65
Skat af årets resultat -4 -6
Årets resultat 74 59
Aktiver i alt 1446 1381
Investeringer (kapitaludgifter) 122 28
Rentebærende gæld 838 874
Gennemsnitligt antal medarbejdere 1742 1772


Årsrapporten (på engelsk) kan downloades her.

Related links

Emner

Kategorier


Om Scandlines

Scandlines blev grundlagt i 1998 og er et stort europæisk færgerederi. På tre korte færgeruter med høj frekvens og kapacitet mellem Danmark, Sverige og Tyskland leverer Scandlines en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Hovedfokus i alle Scandlines’ aktiviteter er at skabe værdi for vores kunder om bord på færgerne såvel som i vores BorderShops.

I 2014 transporterede Scandlines 11,1 millioner passagerer, 2,5 millioner personbiler, 700.000 fragtenheder og 50.000 busser på ruterne Rødby-Puttgarden, Gedser-Rostock og Helsingør-Helsingborg (solgt i januar 2015).

Kontakt

Anette Ustrup Svendsen

Anette Ustrup Svendsen

Pressekontakt Head of Corporate Communications +45 26 777 000 (kan ikke modtage sms)

Relateret materiale