Gå til indhold
Scandlines fokuserede forretningen og investerede i fremtiden i 2015

Pressemeddelelse -

Scandlines fokuserede forretningen og investerede i fremtiden i 2015

Scandlines fokuserede forretningen på de dansk-tyske ruter og investerede betydeligt i fremtidssikringen af koncernens færgedrift samt i catering- og retail-aktiviteterne i 2015. Indsatsen for at styrke Gedser-Rostock-ruten viste resultater, og Scandlines overførte det højeste antal passagerer i fem år og skabte stærke økonomiske resultater. 

Omsætningen steg med 3,5 % til EUR 460 mio. i 2015 (2014: EUR 445 mio.), da Scandlines overførte det højeste antal passagerer i fem år. Færgerne transporterede 7,6 mio. passagerer, 1,8 mio. biler og 0,5 mio. fragtenheder i 2015. Fremgangen er drevet af en særligt stærk udvikling på Gedser-Rostock-ruten, som øgede antallet af transporterede biler med 9,6 % og antallet af passagerer med 6,3 % i løbet af året. Rødby-Puttgarden-ruten oplevede et mindre fald på 0,1 % i antallet af transporterede biler samt en moderat vækst i antallet af passagerer på 2,2 %. Udviklingen skyldtes driftsmæssige udfordringer i 2015, hvor kapaciteten var reduceret med 25 % i højsæsonen grundet skader på en færge under et planlagt værftsophold. Fragtvolumen steg med i alt 6,2 %, og Scandlines’ catering- og retail-salg inklusive BorderShop-aktiviteter viste fortsat stærke resultater som følge af væsentlige investeringer i de senere år. 

Scandlines forbedrede driftsresultatet før afskrivninger og særlige poster (recurring EBITDA) med 6,3 % til EUR 170 mio. (2014: EUR 160 mio.), svarende til en overskudsgrad på 37 % (2014: 36 %). Den positive udvikling var primært drevet af trafikvæksten på Gedser-Rostock-ruten, reducerede omkostninger og optimering af driften.

“Vi fortsatte den positive udvikling i 2015 og indfriede vores forventninger for året. Indsatsen for at styrke Gedser-Rostock-ruten viste gode resultater, og det bekræfter perspektivet i at etablere ruten som en effektiv, pålidelig og konkurrencedygtig korridor gennem Central- og Østeuropa. Selvom vi stødte på udfordringer med at færdiggøre vores to nye hybridfærger til Gedser-Rostock og måtte drive Rødby-Puttgarden med en kapacitetsreduktion på 25 % i flere måneder, øgede vi både omsætning og indtjening i løbet af året og transporterede det højeste antal passagerer i fem år,” siger CEO Søren Poulsgaard Jensen. 

Scandlines fortsatte indsatsen for at skabe en mere fokuseret og konkurrencedygtig forretning i 2015. Det er blandt andet sket ved at sælge Helsingør-Helsingborg-ruten i januar, ved at strømline gruppens administrative struktur gennem flytning af det tyske hovedkontor fra Warnemünde til Hamburg, samt ved at konsolidere driftsmæssige funktioner i havnene i Rostock og Puttgarden. Samtidig investerede Scandlines EUR 136 mio. (2014: EUR 122 mio.) i det danske værft FAYARDs færdiggørelse af to nye hybridfærger, som ventes sat i drift på Gedser-Rostock i 2016, samt i IT-systemer og salgs- og marketinginitiativer. Kundeloyalitetsprogrammet SMILE fortsatte udviklingen efter lanceringen i 2014, og antallet af medlemmer blev mere end fordoblet til over 200.000.

I løbet af 2015 forfulgte Scandlines fortsat den langsigtede ambition om at sikre emissionsfri færgedrift på Rødby-Puttgarden, og der blev skabt fremskridt, da koncernens hybridsystem blev kombineret med closed loop-scrubbere, så Scandlines overholder de nye svovlkrav, som trådte i kraft 1. januar 2015.

“Vi har fokuseret vores forretning på de dansk-tyske ruter kombineret med et stærkt catering- og retail-tilbud. Derudover har vi investeret kraftigt i en bæredygtig og langsigtet forretningsmodel, mens vi samtidig har reduceret vores gæld for at styrke vores konkurrenceevne. Dette understreger, at vi har tillid til, at vores strategi om at udbygge Gedser-Rostock-ruten og fortsætte driften på Rødby-Puttgarden vil skabe stærke resultater, uanset om en fast Femern-forbindelse engang måtte blive en realitet eller ej,” siger CEO Søren Poulsgaard Jensen. 

Scandlines forventer et mindre samlet fald i de økonomiske resultater i 2016 som følge af væsentlige charter-omkostninger for de to nye skibe, der skal i drift på Gedser-Rostock-ruten.

EUR. mio20152014         
Omsætning460445
Driftsresultat før afskrivninger og særlige poster (EBITDA, recurring)                 170                    160
Afskrivninger og amortiseringer-28-26
Overskud før renter og skat (EBIT)142134
Finansielle poster-46-51
Resultat før skat10964
Skat af årets resultat-2-4
Årets resultat10860
Aktiver i alt1.3481.446
Investeringer (kapitaludgifter)136122
Rentebærende gæld830838
Gennemsnitligt antal medarbejdere1.4881.533

Årsrapporten (på engelsk) for Scandferries ApS kan downloades her.

Related links

Emner

Kategorier


Om Scandlines
Scandlines blev grundlagt i 1998 og er et større europæisk færgerederi. Scandlines driver to korte færgeruter med høj kapacitet og frekvens samt en grøn vision for fremtiden.

Kerneforretningen består i at levere en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Hovedfokus i alle Scandlines’ aktiviteter er at skabe værdi for kunderne om bord på færgerne såvel som i Scandlines’ BorderShops.

I 2015 transporterede Scandlines i alt 7,6 millioner passagerer, 1,8 millioner personbiler og 0,5 millioner fragtenheder. Scandlines havde 1.489 fuldtidsansatte medarbejdere (FTE) og en omsætning på EUR 460 mio.

Pressekontakt

Anette Ustrup Svendsen

Anette Ustrup Svendsen

Pressekontakt Head of Corporate Communications +45 26 777 000 (kan ikke modtage sms)

Relateret materiale