Gå til indhold
Scandlines: EU tager ikke stilling til statsstøttespørgsmålet

Pressemeddelelse -

Scandlines: EU tager ikke stilling til statsstøttespørgsmålet

Scandlines har med overraskelse noteret sig, at EU Kommissionen netop har undladt at tage stilling til, om der er statsstøtte involveret i Femern projektet, men blot konstaterer, at hvis der er tale om statsstøtte, så vil den være i overensstemmelse med EU's regler.

”Det er en overraskende svag udmelding der kommer fra Margrethe Vestagers konkurrencekommissariat omkring Femern projektet. Særligt i lyset af en stærk domstolspraksis inden for statsstøtte, samt at den tidligere kommissær umiddelbart før Vestagers tiltræden netop traf en klar beslutning om, at Øresundsbroen har statsstøttefordele,” siger Søren Poulsgaard Jensen, CEO i Scandlines.

Det er ikke klart, hvilke politiske motiver der ligger bag EU Kommissionens vægring mod at konkludere på statsstøttespørgsmålet, som var helt centralt for Scandlines’ og flere andre private virksomheders klage til Kommissionen.

Når EU Kommissionen undlader at konkludere på spørgsmålet om statsstøtte, er det utilfredsstillende. Godkendelsen af en finansieringsmodel med tilsyneladende uendelig statsstøtte og usikkerheden om, hvordan den kan misbruges til at drive almindelige, private aktører ud af markedet, bekymrer Scandlines, som ønsker en fast og tydelig ramme for statsstøtten, så der effektivt og tydeligt kan dæmmes op for eventuelt misbrug.

”Når forbindelsen først er bygget, og man dernæst finder ud af, at trafikmængden er meget lavere end antaget, og at konkurrenterne ikke bare forsvinder, så kan man med statsstøtte i baghånden vælge at dumpe priserne og klemme de private virksomheder ud af markedet. Det er en fordel, som statsstøtten giver ganske ensidigt, og det er konkurrence for skatteydernes penge, og derfor er der behov for et klart svar og en veldefineret begrænsning” siger Søren Poulsgaard Jensen.

Scandlines har gennem en række møder med EU påpeget, at Femern A/S planlægger en forringelse af vejadgangen for færgekunderne til havnene i forbindelse med etableringen af en tunnel. Undervejs har Scandlines fået tilsagn om støtte til, at dette ikke vil ske. Disse tilsagn er ikke omtalt i meddelelsen, og de nøglepersoner, som gav tilsagnene, er blevet udskiftet efter Vestagers tiltræden. I realiteten er det et blandt flere udtryk for, at statsstøtte tilsyneladende frit og uden formel godkendelse kan bruges til at fjerne forretningsgrundlaget for konkurrenter. Det er klart imod statsstøttereglerne.

”Vi har haft et godt samarbejde med kommissionens medarbejdere over det seneste års tid, og vi blev stillet i udsigt, at vi skulle mødes med Kommissionen inden beslutningen. Det møde blev aldrig indkaldt, og jeg forstår ikke hastværket. Femern A/S får slået en ladeport op for deres finansieringsmodel, som er uhyre anstrengt. Og samtidig kan de uden formel beslutning anvende ubegrænset statsstøtte til at konkurrere på prisen og forringe vores kunders adgangsveje til havnene; det er et slag mod fri konkurrence. Med mindre vores synspunkter imødekommes i den endelige kendelse, har vi intet andet valg end at føre sagen videre til EU-domstolen, for at sagen kan få en ordentlig juridisk behandling og et klart svar på statsstøttespørgsmålet, som reelt stiller konkurrerende virksomheder lige,” siger Søren Poulsgaard Jensen.

Related links

Emner

Kategorier


Om Scandlines

Scandlines står som symbolet på et historisk og tæt samarbejde mellem Danmark, Tyskland og Sverige siden 1872. Under navnene Scandlines og Scandlines Helsingør-Helsingborg markedsføres i dag tre korte færgeruter med høj kapacitet og frekvens samt en grøn vision for fremtiden. Kerneforretningen består i at levere en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Hovedfokus i alle Scandlines’ aktiviteter er at skabe værdi for kunderne om bord på færgerne såvel som i Scandlines’ butikker.

Fordelt på over 90.000 afgange på 12 færger transporterede Scandlines i 2014 i alt 14,8 millioner passagerer, 3,2 millioner personbiler, 900.000 fragtenheder og 60.000 busser på ruterne Rødby-Puttgarden, Gedser-Rostock og Helsingør-Helsingborg.

Kontakt

Anette Ustrup Svendsen

Anette Ustrup Svendsen

Pressekontakt Head of Corporate Communications +45 26 777 000 (kan ikke modtage sms)

Relateret materiale